De privacy verklaring geldt voor iedereen die de website www.raymonddezeeuw.nl bezoekt.

Beheer

De website www.raymonddezeeuw.nl staat onder beheer van CRZ. De contactgegevens zijn hier te vinden
 

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan raymonddezeeuw.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. CRZ zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
CRZ kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin informatie vermeld staat.
• Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van nieuws, waarvan CRZ denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

 

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij CRZ. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt onder de kop beheer van deze Privacy verklaring.
 

Disclaimer

CRZ is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan CRZ zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel nl. wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 

Beveiliging

De gegevens die de klant aan CRZ verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Privacy verklaring CRZ

Naar linkedin
Cosmetiek Raymond de Zeeuw
c  o  s  m  e  t  i  s  c  h    a  r  t  s  -  f  l  e b  o  l  o  o  g
Cosmetiek Raymond de Zeeuw
Naar facebook
Lid van:
Dutch college of Phlebology
Nederlandse vereniging voor cosmetische chirurgie
Benelux vereniging voor flebologie
Nederlands samenwerkingsverband artsen schoonheidsspecialisten